Hvorfor terapi

Der kan ligge mange motiver for et ønske om at gå i terapi.
Måske ønsker du at:
  • blive mere bevidst og få et dybere kendskab til dig selv
  • blive mere forankret i virkeligheden
  • ændre holdning til dine egne begrænsninger
  • tage mere ansvar for dit eget liv
  • bryde uhensigtsmæssige vaner og reaktionsmønstre
  • bryde med selvbegrænsende overbevisninger, indre konflikter eller selvtillids- og selvværdsproblematikker
  • lære dine potentialer bedre at kende, at sætte pris på dem og bruge dem i hverdagen
  • tage vare på din sjæl og blive mere hel
Listen kunne fortsættes. Det er min dybe overbevisning, at dine problemer ikke bare skal overstås, men at kontakten til disse problemområder udgør en mulighed for personlig vækst. Når indre konflikter forløses forvandles de og åbner mulighed for, at du kan integrere dem som kvaliteter, til gavn for dig selv og andre.
En lotus som symbolisere harmoni. Dette er noget psykoterapi kan give dig.