Baggrund

Oprindeligt dimmiterede jeg som folkeskolelærer fra Silkeborg Seminarium og arbejdede herefter med børn med autisme og ADHD i mange år på Langagerskolen. Sideløbende uddannede jeg mig som psykoterapeut på ID Terapeutisk Institut i Århus og blev færdig i 2002 samtidig med en uddannelse som voksenunderviser på Århus Dag- og Aftenseminarium.

Efterfølgende arbejdede jeg som familiebehandler i det kommunale tilbud Vuggestedet, hvor der arbejdes med relationsforstyrrelser mellem forældre og spædbørn i alderen 0-9 måneder. I en kort periode arbejdede jeg også som familieterapeut for Socialforvaltning Nord.

Jeg har desuden været ansat som støttelærer og siden i mange år på Næshøjskolen som AKT-lærer og inklusionsvejleder. Alle årene har jeg haft deltidsstillinger, der har givet plads til at jeg kunne give terapi i Mejlgade ved siden af mit andet arbejde.

I 2014 sagde jeg farvel til arbejdet med børnene og blev ansat af Ole Vadum Dahl som underviser på ID Academy. Her var jeg gennemgående lærer på psykoterapeutuddannelsen samt fast supervisor for 1. og 3. års studerende. Jeg var med til at tilrettelægge og undervise på mindfulnessuddannelsen samt underviser på coachuddannelsen.

I 2020 besluttede jeg at gå fuldtid i min egen praksis i Mejlgade, hvor jeg udbyder psykoterapi, parterapi, coaching og supervision.

I januar 2024 er jeg færdig som TRE-provider fra TRE Academy Danmark.

Alle årene har jeg haft en hverdagspraksis, som jeg har hentet fra kurser hos:

  • Jes Bertelsen
  • Erik Mikkelsen
  • Helen Gamborg
  • Neel Fasting
En lotus som symbolisere harmoni. Dette er noget psykoterapi kan give dig.